Стилстрой Комерс ЕООД е фирма, която се намира в село Лозенец, община Царево.  Фирмата се развива с основен предмет на дейност, насочен в областта на строителство. Стилстрой Комерс ЕООД е специализирана в извършването на строителство на хидротехнически съоръжения.

Строителната фирма държи много на качеството и прецизността. Член е на Камарата на строителите в България и притежава лиценз за строежи в следните категории:

  • ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
  • ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи;
  • ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

Стилстрой Комерс ЕООД разполага с работници, които притежават нужната квалификация, компетентност и амбиция за качественото изпълнените на услугите. Освен това разполага и с модерна и богата материална база и оборудване, които помагат за отличното извършване на задачите, в уговорения срок и на достъпни цени.

Стилстрой Комерс ЕООД е строително дружество с наложени пазарни позиции, предлагащо на своите клиенти качество, коректност и безупречно извършване на дейностите.

Адрес

Адрес:

с. Лозенец, ул. Георги Кондолов 6

Локация:

42.2108068, 27.794547

Телефон:
Имейл:
Свържете се с бизнеса
Кликнете върху бутона, за да покажете картата.