Фирма ЕТ ЦЕНКОВ 64 – Петьо Ценков стартира своята дейност през 2005 година с рибарник в село Горник, община Червен бряг на площ от 100 декара. Зарибява го с шаран, толостолоб, амур и сом. През 2007 г. фирмата започва да произвежда и зарибителен материал.

С взимането под наем през 2008 г. на язовир с площ 200 декара, в село Ракита, го зарибява с едри екземпляри шаран, бял толстолоб, бял амур и сом, и го пуска за спортен риболов.

Днес фирмата притежава няколко рибарника на територията на областта, включително и язовир в село Ракита.

В язовира има още костур, каракуда, уклей и кефал в големи количества. Обособено е място за спортен риболов и развлечения (водни колела и лодки).

Фирмата произвежда годишно риба за консумация 50 тона и зарибителен материал 10 тона. Издава ДДС фактури, сертификат за произход и ветеринарно свидетелство.

Рибата се гледа в естествена среда и се храни с качествен фураж под постоянен контрол, което допринася за добрите вкусови качества.

ЕТ Ценков 64 Петьо Ценков е производител на риба за консумация и зарибителен материал. Зарибява с шаран, толстолоб, бял амур, европеиски сом, костур, каракуда, кефал, уклеи.

Резултат с изображение за рибарник ет ценков 64

Адрес

Адрес:

гр. Червен бряг, ул. Антим I 28

Локация:

43.2804512, 24.0828513

Телефон:
Имейл:
Свържете се с бизнеса
Кликнете върху бутона, за да покажете картата.