Народно читалище „Отец Паисий-1927“ село Дългоделци е действащо читалище, регистрирано под номер 2863 в Министерството на Културата на Република България.

Културното наследство е ценен ресурс за местно и регионално развитие, а читалището е важен участник с потенциал за популяризиране на културата и допринасящ за местното развитие.

През своята история читалището има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората.

Образователни дейности:

  • Школа по изкуства;

Любителско творчество:

  • Вокална група за народни песни;
  • Група за художествено слово;
  • Група за автентичен фолклор.

Доброволчество:

  • Интегриране на инвалиди и хора от малцинства към обществото.

Материално-техническа база на читалището:

  • Читалищната сграда се намира в добро състояние.

Председател: Стефан Първанов

Секретар: Росица Найденова

Адрес

Адрес:

с. Дългоделци, ул. Георги Димитров 77

Локация:

43.60512689999999, 23.279572

Телефон:
Свържете се с бизнеса
Кликнете върху бутона, за да покажете картата.