Д-р Нина Николова – Специалист Офталмолог – гр. София

Д-р Нина Николова специализира в областта на очните болести. От 2002 година до сега работи в Медицински център Светлина в град София, бул. Мария Луиза № 191, където предлага ФА диагностика и лазерно лечение на очни заболявания като:

  • лазерна терапия на диабетна ретинопатия
  • дегенеративни промени в ретината периферия
  • маколенна дегенерация
  • проблеми при късогледство и други.

1974г. – Завършено висше образование по медицина в МА – София

От 1976 г въвежда лазер терапията на окото в България, като научен сътрудник в катедрата на очни болести в Медицинска Академия.

1980 г. – Придобита специалност по офталмология в МА – София

1986 г. – Защитена кандидатска дисертация в МА – София, тема: Ангиофлуорографско проучване на задния полюс в очното дъно при непролиферативна диабетна ретинопатия

1974 – 1976 г. – клиничен ординатор в очно отделение – Окръжна болница – гр. Плевен

От 1976 до 2009 научен сътрудник III, II, I степен и гл. асистент в Секция по ФА, УЗД и лазер терапия, катедра Офталмология, МУ – София.

От 2002 до сега в ГПСМП-ДЛЛОЗ Светлина.

Адрес

Адрес:

гр. София, бул. Мария Луиза № 191

Локация:

42.7123729, 23.3159302

Телефон:
Свържете се с бизнеса
Кликнете върху бутона, за да покажете картата.