Акад. Проф. Д-р Боян Лозанов - Специалист Ендокринология и болести на обмяната - гр. София

Акад. проф. д-р Боян Лозанов е роден на 20 януари 1935г. в гр. Шумен. Завършва висшето си образование в пловдивския медицински университет през 1958г. Работи последователно в Работническа болница в гр. Мадан, Окръжна болница в гр. Силистра и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" в гр. София. През 1966г. е избран за асистент към Катедрата по ендокринология на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ", а по-късно за главен асистент на Научния институт по ендокринология, геронтология и гериатрия на Медицинска Академия. През 1977г. защитава кандидатска дисертация, в която третира актуални проблеми на тиреоидните заболявания. През 1985г. специализира няколко месеца в Лондон, Оксфорд и Ню Касъл при световно известни специалисти по ендокринология. В същата година е избран за доцент по ендокринология и завеждащ Клиниката по тиреоидни и костно-обменни заболявания към Научния институт по ендокринология. През 1992г. доц. Боян Лозанов защитава дисертация за Доктор на медицинските науки, а през следващата година е избран за професор по ендокринология и ръководител на Клиничния център по ендокринология и герентология с два последователни мандата до 2000г. През периода 1996г. до 2000г. е и национален консултант по ендокринология. Проф. Лозанов има 169 научни публикации, от които 151 научни статии в български и чуждестранни медицински списания и 18 учебни помагала, монографии и основно ръководство по ендокринология. Основните му научни приноси и интереси са главно в областта на тиреоидологията: патофизиология, диагностика, лечение на автоимунните и йоддефицитните заболявания на щитовидната жлеза и други. Преподователският му стаж в МУ-София е общо 36 години, като е преминал всички академични степени - от асистент, старши и главен асистент до доцент и професор. Ръководил е Клиничния център по ендокринология към МУ-София (1992 - 2000) и Клиниката за болести на щитовидната жлеза и минералния костен обмен към същия от 1986 до 2002г. Проф. Лозанов е бил национален консултант по ендокринология в периода 1997 - 2000 г, консултант по ендокринология към Университетска болница „Лозенец" между 2006 и 2011 г. Понастоящем работи в болница „Токуда" - София в като началник Клиника по ендокринология и нефрология.

Награди

  • Носител на наградата „Проф. К. Чилов" за 2004г.
  • Почетен знак „Български лекар" за 2004г.
  • Юбилейна награда на името на "Проф. Иван Пенчев"
  • Почетен знак на Медицински университет (София) „Aesculapius" връчван за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика

Членства

  • Българско дружество по ендокринология от неговото основание и главен редактор на списание Ендокринология от 1996г.
  • Европейска тиреоидна асоциация (ЕТА)
  • Европейска асоциация по ендокринология (ЕСЕ)
  • Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ)
  • Редакционната колегия на научното списание на БАН Българска медицина.
За повече информация и връзка тел.: 0888 680 343, 02 403 49 17

Адрес

Адрес:

гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров 51Б, Болница Токуда

Локация:

42.6650386, 23.3248571

Телефон:
Свържете се с бизнеса
Кликнете върху бутона, за да покажете картата.